Home

Un espai d'educació lliure on s'acompanyen els processos evolutius dels infants, amb una mirada sensible i amorosa

Escola lliure · Per a infants de 2 a 6 anys · Pedagogia viva i activa · Ambients de joc de lliure circulació · Respectem els ritmes individuals · Promovem l’autonomia · Acompanyem les emocions · Fomentem la creativitat des d’una mirada lliure de judici

El projecte “El Remolí” neix de la motivació, la il·lusió i l'emoció. Com a docents sempre hem somiat amb la idea de crear un projecte no només educatiu sinó un projecte de vida, que ens ajudi a créixer com a professionals, com a mares i pares i que ens permeti gaudir intensament de la professió que hem escollit.

Sentim que és un plaer poder compartir i treballar amb els infants des d’una mirada que cuida, que acompanya, que parteix de la sinceritat i la complicitat, que la sentim tant viva. Donant espais i temps, sense comparacions ni judicis, premis ni càstigs. Amb un profund respecte cap a l’infant que ens permet veure el món a través de la seva mirada curiosa. El projecte “El Remolí” parteix de l’estudi i l’admiració cap a molts pedagogs i professionals que ens han fet pensar i reflexionar. Moltes vegades ens han trencat esquemes i d’altres ens han ajudat a crear-ne de nous. Partim també des del nostre bagatge personal que, com és lògic, sempre ens acompanya.

Volem crear un espai equilibrat on tot el que ens fa créixer hi tingui cabuda i la pedagogia, les emocions i els aprenentatges formin un tot. Aquest és un projecte en el qual les famílies en son l’ànima. Per això volem que sigui un espai democràtic i participatiu. On tothom hi tingui cabuda. Desitgem que cada família pugui formar-hi part en la mesura que es senti còmode, i que s’avingui amb la seva realitat particular. No desitgem un projecte que es desvinculi de la realitat social en la que vivim, volem que es pugui conciliar la vida laboral amb la familiar. Per això estarem oberts a trobar resposta a les necessitats que vagin sorgint. Entenem que com a projecte emergent, anirà formant-se poc a poc, i amb l’ajuda de tots i totes. Queda molt de camí per recórrer, però l’important és que el fem plegats!

inscriute

Tallers i activitats del Remolí